Case study

REWOLUCJA ZACZYNA SIĘ OD… ANALIZY!

Naszym sukcesem jest efekt! Przykłady realizacji projektów

Campaign

Case

Skórzana Alchemia

Z doświadczenia wiem, że jednym z kluczowych elementów kampanii nie są same optymalizacje, ale… UWAŻNA OBSERWACJA środowiska kampanii. Nie ma najmniejszego sensu wprowadzanie losowych zmian tylko dlatego, że widzimy, iż wyniki nie spełniają naszych oczekiwań. Jeżeli czujemy, że z kampanii można „wycisnąć” więcej, to tego WIĘCEJ musimy szukać w uważnej ANALIZIE. Doskonałym przykładem takiej zmiany, którą udało się osiągnąć w stosunkowo krótkim czasie, jest poniższe casestudy, które przedstawia proces analizy wyników kampanii reklamowej Google Ads dla Skórzanej Alchemii.

Współpraca z klientem rozpoczęła się w połowie maja 2023 roku. Celem były oczywiście leady, które oznaczone były jako kontakt telefoniczny. Dlatego też podstawą strategii stała się kampania Search (kampania tekstowa Google Ads) z odpowiednio dobranym zasobem słów kluczowych, wskazujących na promowaną usługę. Przygotowane zostały również reklamy tekstowe (elastyczne reklamy tekstowe).

Początkowe ustawienia pozwoliły wygenerować 1 konwersję od 16 maja 2023 r., czyli od dnia uruchomienia kampanii reklamowej Google Ads. Wówczas w sposób zupełnie świadomy wszelkie zmiany zostały ograniczone do niezbędnego minimum – tak, aby możliwa była obiektywna ocena efektywności poszczególnych parametrów kampanii.

Istotne było w tym kontekście utrzymanie płynności kampanii przy jednoczesnej niewielkiej ingerencji w jej ustawienia. Dlaczego? Aby mieć możliwie jak najszerszy zestaw danych, najbardziej komplementarne z możliwych odniesień. Tylko na takiej podstawie specjalista Google Ads jest w stanie wprowadzić takie optymalizacje, które wynikają z bieżącej analizy danych i stanu faktycznego, czyli: kondycji kampanii, zainteresowania odbiorców, potencjału oferty, ruchu w obszarze promowanej usługi etc. Może się zatem dziwnym wydawać, że przez cały kolejny miesiąc, tj. czerwiec, wprowadzonych zostało zaledwie 6 zmian. Dla wielu klientów zlecających prowadzenie kampanii może to być jeden z najtrudniejszych momentów: jeszcze nie odczuwają jej wyników, a specjalista, którego pracę opłacają, jakby… przesypiał temat. Pojawia się kluczowe pytanie: dlaczego nic się nie dzieje?!

Otóż warto pamiętać, że taki czas w kampanii jest niezbędny! To inwestycja w jej efektywność. Ile powinien trwać? To kwestia indywidualna i zależna od branży, konkurencyjności promowanej oferty, budżetu przeznaczonego na kampanię etc. Zazwyczaj jest to czas od 1 do 3 miesięcy.

Jak też widzimy na wykresie – pomimo takiej postawy „wstrzymania” – konwersji jest coraz więcej (pojawiło się ich 15). „Wpadają” one jednak na zupełnie „dziki” grunt – kampanię pozbawioną optymalizacji. To nieoszlifowany diament. Dzięki takiemu „przeczekaniu” będziemy bardzo precyzyjnie wiedzieli, które obszary wymagają poprawy, rozwinięcia, modyfikacji lub wręcz usunięcia.

W kolejnym etapie, który przypadł na miesiąc lipiec, widoczne jest już bardzo konkretnie działanie specjalisty Google Ads. Uprzednio zebrane dane, poddane wnikliwej analizie, pozwoliły podjąć decyzje, które przełożyły się na konkretne optymalizacje. I tak oto miesiąc lipiec kończy się wynikiem 21 konwersji oraz 754 zmianami (!!!).

Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie, które parametry kampanii zostały poddane analizie i na przestrzeni których jej ustawień zostały wdrożone zmiany? Oto skrócona ich lista:

 • prawidłowość zliczania konwersji,
 • uporządkowanie grup reklamowych (hasła reklamowe),
 • analiza skuteczności haseł wyszukiwanych (wykluczenie nieefektywnych),
 • zmiana harmonogramu (wykluczenie nieefektywnych godzin); dostosowanie stawek;
 • dostosowanie stawek do segmentów odbiorców, urządzeń, dni tygodnia etc.;
 • dostosowanie stawek do lokalizacji;
 • wykluczenia;
 • dopasowanie strategii licytacyjnej (z maksymalizacji liczby kliknięć na maksymalizację liczby konwersji);
 • wdrożenie grupy reklam dynamicznych;
 • dodanie nowych wariantów reklamowych, w tym reklam generujących połączenia;
 • poprawa elementów reklam – np. zmiana czy rozbudowanie nagłówków etc.;
 • dodanie wszystkich możliwych rozszerzeń do reklam tekstowych.

Wprowadzenie powyższych zmian możliwe było TYLKO dzięki temu, iż daliśmy kampanii czas na zebranie odpowiednich informacji, a potem – nastąpił proces bardzo rzetelnej analizy.

Sierpień oznaczał zatem konieczność utrzymania tendencji rosnącej oraz otworzył możliwość do poprawy opłacalności kampanii. Skoro zatem uzyskany już został wzrost w obszarze LICZBY KONWERSJI, można było rozpocząć pracę nad OBNIŻENIEM KOSZTÓW KONWERSJI. I również w tym obszarze odnotowujemy sukces! Do dn. 21.08.2023 r. (czyli dnia pisania casestudy???? ) – udało nam się obniżyć o ok. 11% (w skali miesiąca!). Porównując wyniki z pierwszego miesiąca (maja 2023 r.) do bieżącego (sierpnia 2023 r.) jest to poprawa o ok. 89%! A w perspektywie poszczególnych miesięcy dane te wyglądają następująco:

 • maj 2023 r. – koszt konwersji: 405,17 zł
 • czerwiec 2023 r. – koszt konwersji: 66,05 zł (obniżenie kosztów konw. o ok. 84% względem wartości z maja);
 • lipiec 2023 r. – koszt konwersji: 51,89 zł (obniżenie kosztów konw. o ok. 87% względem wartości z maja i o ok. 21% względem wartości z czerwca);
 • sierpień 2023 r. (do 21.08) -koszt konwersji: 46,35 zł (obniżenie kosztów konw. o ok. 89% względem wartości z maja i o ok. 11% względem wartości z lipca).

Jak zatem widzimy – odpowiedni harmonogram działań, ale przede wszystkim rzetelna analiza wyników, są najskuteczniejszym narzędziem w doborze takich optymalizacji, które realnie poprawiają wyniki kampanii reklamowej Google Ads!

Magdalena M. Jaroń
Certyfikowany Specjalista Google Ads